Trang chủ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ POSTMART DÀNH CHO NHÀ CUNG CẤP

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ POSTMART DÀNH CHO NHÀ CUNG CẤP

 I. Giới thiệu

  1. Mục đích

Tài liệu này dùng để hướng dẫn nhà cung cấp có tài khoản nhà cung cấp trên sàn TMĐT ncc.postmart.vn thực hiện quản lý sản phẩm của mình.

  1. Phạm vi áp dụng
  • Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho mục đích quản trị tài khoản, quản lý thông tin kho bãi, hàng hóa và đơn hàng của nhà cung cấp trên sàn giao dịch TMĐT website ncc.postmart.vn (version 2).
  • Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho các nhà cung cấp có tài khoản trên sàn TMĐT ncc.postmart.vn.

 II. Hướng dẫn sử dụng

1. Đăng ký để trở thành nhà cung cấp

Đối với những nhà cung cấp chưa đăng ký trên hệ thống sẽ tiến hàng đăng ký để trở thành nhà cung cấp.

Bước 1: Click vào “Bán hàng cùng Postmart“ để tiến hành đăng ký.

666

Bước 2: Chọn “Đăng ký cá nhân“ hoặc “Đăng ký doanh nghiệp“ để đăng ký. Màn hình giao diện hiển thị sau khi click vào “Bán hàng cùng Postmart“ như sau:

777

Bước 3: Đối với đăng ký cá nhân, NCC điền đầy đủ thông tin vào form và click button “Gửi thông tin hồ sơ“. Màn hình hiển thị giao diện như sau:

13

Bước 4: Đối với đăng ký doanh nghiệp, NCC chọn “Đăng ký doanh nghiệp“, điền đầy đủ thông tin trong form đăng ký và click vào “Gửi thông tin hồ sơ“. Màn hình giao diện hiển thị như sau:

Nếu nhà cung cấp là doanh nghiệp, bạn vẫn cần chờ thêm 1 khâu nữa là đợi ban quản trị Sàn xét duyệt, khi được xét duyệt thành công hoặc không thành công thì đều có email thông báo. 

14

2. Đăng nhập hệ thống quản trị Postmart

Nhà cung cấp đăng nhập hệ thống quản trị Postmart bằng tên đăng nhập và mật khẩu được cấp theo địa chỉ website http:// ncc.postmart.vn /site/login (Đối với những nhà cung cấp đã đăng ký )

15

Nhà cung cấp nhập đầy đủ thông tin tài khoản đăng nhập và click vào button Đăng nhập để đăng nhập vào hệ thống.

Trong trường hợp nhà cung cấp quên mật khẩu đăng nhập, vui lòng click vào “Quên mật khẩu“, đăng nhập địa chỉ email của bạn và click button “Lấy lại mật khẩu“.

16

3. Quản lý thông tin nhà cung cấp

Nhà cung cấp đã được tạo sẵn thông tin công ty và kho hàng.

3.1 Để thay đổi thông tin liên hệ:

Bước 1: Click vào menu “Thông tin cá nhân”.

17

Bước 2: Click vào “Thay đổi thông tin”, hệ thống mở ra giao diện như sau:

18

Bước 3: Nhập thông tin cần thay đổi và lưu lại để hoàn tất.

Đối với những trường có dấu (*) yêu cầu nhà cung cấp không được để trống.

3.2 Thay đổi mật khẩu

Bước 1: Click vào menu “Đổi mật khẩu”.

19

Bước 2: Nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới vào rồi click “Lưu” để hoàn tất đổi mật khẩu.

20

4. Quản lý kho hàng

Bước 1: Để thêm kho hoặc sửa thông tin kho cũ, click vào menu “Kho” màn hình sẽ hiển thị thông tin sau:

21

Bước 2: Nhà cung cấp muốn sửa thông tin hàng trong kho click vào “Sửa”, hệ thống mở ra giao diện như sau:

22

Thực hiện thay đổi các thông tin liên quan và click “Lưu” để hoàn tất thay đổi.

Bước 3: Nhà cung cấp muốn thêm mới kho click vào “Thêm kho”, hệ thống sẽ mở ra giao diện như sau:

23

Nhà cung cấp điền thông tin kho mới và click vào “Lưu” để lưu kho mới.

5. Quản lý hàng hóa

Bước 1: Để quản lý hàng hóa, bạn chọn “Hàng hóa” từ menu, hệ thống mở ra giao diện như sau:

24

Bước 2: Nhà cung cấp có thể thêm và sửa thông tin hàng hoá bằng cách Click vào nút “Thêm hàng hoá” hoặc “Sửa”. Màn hình hiển thị giao diện như sau:

25

Bước 3: Click vào “Xem” để xem chi tiết hàng tồn kho. Màn hình hiển thị giao diện như sau:

26

Bước 4: Click vào “Xem lịch sử” để xem những thay đổi hàng hóa  trước đó. Màn hình hiển thị giao diện như sau:

27

Bước 5: Nhà cung cấp muốn xóa hàng hòa, click vào “Xóa”. Màn hình hiển thị giao diện như sau:

 28

6. Quản lý đơn hàng:

a. Đơn hàng đủ khả năng cung cấp:

Bước 1: Để quản lý đơn hàng, nhà cung cấp click vào menu “Đơn hàng”. Màn hình hiển thị giao diện:

 29

Bước 2: Để xác nhận đơn hàng, nhà cung cấp click vào “Xác nhận”. Màn hình hiển thị giao diện như sau:

 

30-1

Nhấn OK đơn hàng sẽ được chuyển qua tab đã duyệt

30-2

 

Bước 3: Nhà cung cấp điều tin gói hàng sau khi đã chuẩn bị hàng hoá đầy đủ bằng cách nhấn vào nút điều tin (Các gói hàng ở tab đã duyệt)

31

Chọn cách thức gửi hàng là Bưu điện đến lấy hay mang hàng tới bưu cục

32

Nhấn OK

33

Sau đó gói hàng sẽ dc chuyển qua tab Chờ xuất kho

34

Bước 4: Nhà cung cấp xem in vận đơn và dán lên gói hàng sẽ được giao

Ở tab Chờ xuất kho, xem đơn cần đc in, chọn nút In vận đơn

Màn hình in vận đơn sẽ mở ra tab mới, in và dán lên gói hàng sẽ được giao.

Nếu ở bước trước đã chọn là mang hàng tới bưu cục thì lúc này nhà cung cấp sẽ phải mang hàng tới bưu cục để gửi, nếu bước trước đã chọn là bưu cục tới lấy hàng thì chờ nhân viên của bưu cục tới lấy hàng.

 

Bước 5: Nhà cung cấp xem lịch sử gói hàng bằng cách click vào “Lịch sử”. Màn hình hiển thị giao diện như sau:

35

b. Đơn hàng không đủ khả năng cung cấp (Thiếu/hết hàng hoặc không đáp ứng về thời gian cam kết)

Bước 1: Click vào tab “Chờ xuất kho“ để kiểm tra các đơn hàng, click vào “Lịch sử“ để cập nhật lý do hủy đơn hàng:

36

Bước 2: Hệ thống hiển thị cửa sổ “Lịch sử gói hàng, nhập lý do hủy gói hàng và click “Lưu“ để cập nhật lý do hủy.

37

Bước 3: Click “Hủy” và xác nhận hủy gói hàng “OK”

38

c. Quản lý đơn hàng:

Kiểm tra trạng thái các đơn hàng đi và đơn hàng đã hoàn thành, chuyển hoàn thực hiện chọn tab tương ứng với từng trạng thái cần quản lý:

39

7. Quản lý Danh mục hàng hóa

7.1. Xem từng cấpNhà cung cấp xem được danh sách tên danh mục, nếu muốn xem chi tiết từng danh mục nhà cung cấp click vào từng phần danh mục muốn xem.

Bước 1: Chọn menu “Danh mục hàng hóa“ để quản lý danh mục hàng, click vào tab “Xem từng cấp“ để kiểm tra các danh mục hàng:

40

Bước 2: Để xem chi tiết từng danh mục, chọn vào danh mục muốn xem.

41

7.2. Xem theo cây

Click vào “Xem theo cây“, màn hình hiển thị từng danh mục và chi tiết của từng danh mục đó. Giao diện được hiển thị như sau:

42

8. Quản lý báo cáo:

8.1 Báo cáo đơn hàng

 50

8.2 Báo cáo công nợ NCC

51