Trang chủ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÀNH CHO NGƯỜI MUA

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÀNH CHO NGƯỜI MUA

I. Giới thiệu

     1. Mục đích

Tài liệu này dùng để hướng dẫn khách hàng có tài khoản hoặc không có tài khoản thành viên trong hệ thống trên sàn TMĐT postmart.vn thực hiện xem sản phẩm, đặt mua và nhận xét (phản hồi) ý kiến về sản phẩm.

     2. Phạm vi áp dụng

Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho khách hàng mua hàng trên sàn giao dịch TMĐT website postmart.vn

Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho khách hàng có tài khoản hoặc không có tài khoản thành viên trên sàn TMĐT postmart.vn

II. Hướng dẫn sử dụng

      1. Truy cập vào hệ thống
          1.1 Không phải là thành viên

Truy cập vào website: https://postmart.vn/ Màn hình hiển thị giao diện như sau:

          1.2 Đăng nhập vào hệ thống

Đối với khách hàng đã đăng ký thành viên của hệ thống

                 Bước 1: Click vào “Đăng nhập”.

                 Bước 2: Điền thông tin vào form đăng nhập để đăng nhập. Giao diện màn hình hiển thị:

                 Bước 3: Đối với khách hàng quên mật khẩu. Click vào “Quên mật khẩu” để lấy lại mật khẩu. Màn hình hiển thị giao diện như sau:

          1.3 Đăng ký thành viên

Đối với những khách hàng chưa có tài khoản thành viên trên hệ thống.

                Bước 1: Khách hàng điền đầy đủ thông tin vào form đăng ký và click vào “ Đăng ký” để trở thành thành viên của hệ thống.

                 Bước 2: Xác nhận mã OTP đã được gửi về cho số điện thoại cho khách hàng.

           2. Xem chi tiết sản phẩm

                Bước 1: Xem hàng hóa theo danh mục. Màn hình hiển thị như sau:

                Bước 2: Click vào sản phẩm để xem chi tiết sản phẩm đó. Màn hình hiển thị giao diện sau:

         

            3. Chọn hàng vào giỏ

                Bước 1: Chọn số lượng hàng bạn muốn mua. Chọn tại “Chọn số lượng”. Màn hình hiển thị giao diện như sau:

                Bước 2: Click vào “Cho vào giỏ hàng” để cho hàng vào giỏ hàng của bạn. Màn hình hiển thị giao diện như sau:

                Bước 3: Kiểm tra giỏ hàng bằng cách click vào icon giỏ hàng.

Màn hình hiển thị danh sách sản phẩm bạn đã cho vào giỏ hàng. Màn hình hiển thị giao diện như sau:

                Bước 4: Để thay đổi địa chỉ nhận hàng, click “Thay đổi địa chỉ”. Màn hình hiển thị giao diện như sau:

           4. Mua hàng

                Bước 1: Click vào “Mua ngay”.

                Bước 2: Điền đầy đủ thông tin trong form đặt hàng để đặt mua hàng. Màn hình hiển thị giao diện:

Sau khi click vào đặt hàng, sẽ có mã OTP gửi về yêu cầu khách hàng xác nhận đơn hàng vừa đặt
           5. Kiểm tra thông tin khách hàng và chi tiết đơn hàng

                Bước 1: Trang cá nhân
Thay đổi mật khẩu.

                Bước 2: Thông tin cá nhân

                Bước 3: Lịch sử đơn hàng

           6. Nhận xét sản phẩm

                Bước 1: Nhập nội dung bạn muốn bình luận.

                Bước 2: Click “Đăng” để đăng bình luận của bạn. Màn hình hiển thị giao diện như sau:

           7. Tìm hiểu thông tin qua các kênh khác

Khách hàng có thể tìm hiểu hệ thống qua các kênh truyền thông khác. Click vào icon của từng kênh để tìm hiểu. Màn hình hiển thị giao diện như sau:

           8. Xem shop.

Click vào “Xem shop”, màn hình hiển thị giao diện như sau:

Sau khi click xem shop, hiển thị trang thông tin chi tiết của shop đó:

24