Trang chủ Chính sách giải quyết khiếu nại

Chính sách giải quyết khiếu nại

tu-van-phap-luat-255
Postmart.vn  và Nhà cung cấp có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người mua liên quan đến giao dịch tại website Postmart.vn .

Để gửi phản ánh, người mua có thể thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Thành viên người mua khiếu nại về hàng hóa của Nhà cung cấp qua email: cskh.postmart@vnpost.vn
  • Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Postmart.vn  sẽ tiếp nhận các khiếu nại của người mua, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại Postmart.vn  sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ người mua để giải quyết khiếu nại đó.
  • Bước 3: Postmart.vn yêu cầu người mua và Nhà cung cấp phải cung cấp đủ thông tin liên quan đến giao dịch, hàng hóa. Postmart.vn  làm trọng tài phân xử các vấn đề liên quan đến giao dịch nếu một trong hai bên có yêu cầu.
  • Bước 4: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Postmart.vn thì ban quản trị sẽ yêu cầu người mua đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

            Người mua gửi khiếu nại tại địa chỉ:

           

              Địa chỉ: 

              Hotline: 024 36500000

              Email: cskh.postmart@vnpost.vn

            Postmart.vn  tôn trọng và nghiêm túc đề nghị các thành viên bán sản phẩm trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến sản phẩm. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

            Các bên bao gồm Nhà cung cấp, người mua sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với Nhà cung cấp hàng cần có trách nhiệm cung cấp giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho khách hàng. Đối với Postmart.vn  sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến người mua và Nhà cung cấp nếu được người mua hoặc Nhà cung cấp (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

            Sau khi Nhà cung cấp, người mua đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho ban quản trị Postmart.vn. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về Nhà cung cấp: Postmart.vn  sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Postmart.vn sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về sản phẩm, dịch vụ của Nhà cung cấp đó trên Postmart.vn đồng thời yêu cầu Nhà cung cấp bồi hoàn cho khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên người mua, Nhà cung cấp, thì một trong 2 bên người mua và Nhà cung cấp sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng.