Trang chủ Điều khoản thành viên

Điều khoản thành viên

Điều khoản thành viên của Postmart.vn

Trước khi đăng ký để trở thành thành viên chính thức tại Postmart.vn, bạn phải chắc rằng đã đọc và chấp nhận tất cả các điều khoản trong thỏa thuận thành viên và chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Postmart.vn có thể cập nhật điều khoản này bất cứ lúc nào và đưa bản mới nhất lên website. Tất cả các điều khoản được cập nhật sẽ tự động có hiệu lực 30 ngày kể từ ngày được công bố. Nếu như bạn không đồng ý với những cập nhật này thì buộc phải từ bỏ quyền thành viên của mình tại Postmart.vn.

1. Tư cách thành viên
Dịch vụ của Postmart.vn không dành cho các thành viên bị khóa hoặc treo tài khoản. Nếu không đủ điều kiện, bạn không thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Là thành viên tại Postmart.vn, bạn được truy cập và sử dụng các tính năng thông tin cung cấp tại Postmart.vn.
2. Quản lý thông tin
2.1. Thu thập thông tin
– Thông tin của bạn là toàn bộ những thông tin bạn cung cấp cho Postmart.vn khi đăng ký thành viên, khi bạn tham gia các hoạt động mua bán trên sàn thương mại điện tử Postmart.vn. Bạn phải tự chịu trách nhiệm về tính chính xác và pháp lý của những thông tin này.
– Khi khách hàng thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký mở tài khoản tại POSTMART , tùy từng thời điểm, khách hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản.
– Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin khách hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. POSTMART  không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin khách hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.
2.2. Lưu giữ và bảo mật 
PostMart.vn chỉ sử dụng thông tin của bạn cung cấp vì vậy POSTMART  có quyền sử dụng thông tin của bạn trong những thông báo trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào. POSTMART  chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong khuôn khổ Chính sách Quyền riêng tư.
3. Tiếp cận và can thiệp
Website của chúng tôi có một hệ thống kiểm soát và bạn phải thừa nhận sẽ không sử dụng bất kỳ loại máy móc, phương tiện nào để điều chỉnh hoặc sao chép nội dung trang của chúng tôi. Bạn phải đồng ý rằng bạn không:
– Sử dụng bất kỳ máy móc, phần mềm để trốn tránh hoặc cố gắng xâm phạm đến việc vận hành trang của chúng tôi.
– Thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm thay đổi, chỉnh sửa thông tin trên toàn hệ thống của chúng tôi. Hầu hết các thông tin, tính năng trên Postmart.vn  được cập nhật thường xuyên vào thời gian nhất định và chúng thuộc quyền sở hữu của Postmart.vn .
4. Vi phạm
POSTMART  sẽ ngay lập tức cảnh báo, treo tài khoản thành viên tạm thời hoặc vĩnh viễn hay xóa bỏ và từ chối cung cấp dịch vụ cho bạn nếu:
– Bạn vi phạm thỏa thuận này, chính sách quyền riêng tư hoặc những điều khoản hay chính sách liên quan của chúng tôi.
– Chúng tôi không thể xác minh hoặc xác nhận bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp.
– Chúng tôi cho rằng những hành động của bạn có thể vi phạm pháp luật và ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của thành viên khác hoặc với Postmart.vn .
5. Riêng tư
Postmart.vn  áp dụng Chính sách Quyền riêng tư cho tất cả các thành viên. Chính sách Quyền riêng tư kết hợp chặt chẽ với thỏa thuận thành viên này. Bạn phải đọc và đồng ý chính sách quyền riêng tư khi bạn đăng ký sử dụng Postmart.vn.
6. Tuân thủ pháp luật
Bạn phải chắc chắn rằng đã tuân thủ tất cả các chính sách, điều luật, thông tư quy tắc luật pháp liên quan tới việc mua bán, giao dịch tại website của chúng tôi cũng như tại website mà chúng tôi liên kết.
7. Phân xử
Bất kỳ sự tranh tụng hay khiếu nại nào liên quan đến thỏa thuận này đều được thận trọng giải quyết dựa trên sự thỏa thuận giữa các bên liên quan. Trong trường hợp các bên không đi đến thống nhất cuối cùng thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án hoặc Trọng tài phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.
8. Các điều khoản bổ sung
Những chính sách, quy định khác của chúng tôi có liên hệ mật thiết với thỏa thuận thành viên và bạn bị ràng buộc bởi những điều khoản được nêu trong những chính sách, quy định như vậy.