Trang chủ Tuyển Dụng

Tuyển Dụng

 • TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KINH DOANH TMĐT

  CHUYÊN VIÊN KINH DOANH TMĐT   Số lượng: 2 Mức lương: Thỏa thuận. Mô tả công việc: Tìm kiếm các đơn vị kinh doanh (doanh nghiệp, cửa hàng offline – online…) tham gia gian hàng online trên sàn Thương mại điện […]

 • TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN SALES ADMIN

  CHUYÊN VIÊN SALES ADMIN Số lượng: 1 Mức lương: Thỏa thuận. Mô tả công việc: Quản lý, giám sát kế hoạch thực hiện công việc của toàn bộ nhân viên kinh doanh. Giám sát hệ thống vận hành sàn ( […]

 • TUYỂN DỤNG CHIẾN HỮU DIGITAL MARKETING

  CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING   Số lượng: 2 Mức lương: Thỏa thuận. Mô tả công việc: Nắm bắt về công cụ Digital Marketing Online: SEO, SEM, Google Adwords, Facebook Ads, Email, SMS …lựa chọn loại hình nên sử dụng và tiếp cận […]

 • POSTMART – TUYỂN DỤNG CHIẾN HỮU DESIGNER MARKETING

  CHUYÊN VIÊN DESIGN MARKETING Số lượng: 2. Mức lương: Thỏa thuận. Mô tả công việc: Thiết kế sản phẩm phục vụ cho việc quảng cáo online và các kênh truyền thông: banner, cover photo, ảnh động flash, infographic, email marketing, etc […]